W świątyni lubelskich dominikanów odkryto elementy gotyckiej architektury.

Bazylika Ojców Dominikanów na lubelskiej starówce przechodzi gruntowny remont. Podczas prac konserwatorzy odkryli zarys średniowiecznych okien oraz fragmenty gotyckich murów. Po remoncie elementy te zostaną najprawdopodobniej odsłonięte, jako świadectwo średniowiecznego dziedzictwa obecnej świątyni.

Już wcześniej w czasie prac remontowych w prezbiterium bazyliki św. Stanisława Biskupa i Męczennika konserwatorzy znaleźli fragmenty kamiennych żeber z czasów gotyku. Po odnowieniu prezbiterium elementy te pozostawiono odsłonięte. 

Bracia Zakonu Kaznodziejskiego przybyli do Lublina w 1253 roku. Ich pierwotna świątynia została wzniesiona w stylu gotyckimi. W 1575 roku strawił ją potężny pożar, jaki nawiedził miasto. Po pożodze kościół odbudowano w stylu renesansu lubelskiego.

Trwający obecnie gruntowny remont bazyliki oprócz prac wewnątrz kościoła obejmuje także wymianę posadzki i odnowienie fasady świątyni. Koszty wszystkich prac wyniosą ponad 18 milionów złotych. Większość tych pieniędzy pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.