Seminarium ojca Tomasza Franca.

Duchowość w psychoanalizie – to temat seminarium prowadzonego przez ojca Tomasza Franca, dominikanina, psychologa i psychoterapeutę w ramach dwuletniego szkolenia „Psychoterapia psychoanalityczna w głębokich zaburzeniach osobowości”.

Cały cykl szkoleniowy przeznaczony jest dla absolwentów całościowych kursów psychoterapii oraz kursów psychoterapii psychodynamicznej – czyli praktykujących psychoterapeutów.

Zajęcia są prowadzone w małych grupach i mają charakter wyłącznie seminaryjny oraz superwizyjny. Tematyka obejmuje współczesne psychoanalityczne rozumienie zaburzeń narcystycznych i borderline oraz aktualne ujęcia specyficznej techniki terapeutycznej, potrzebnej w ich leczeniu.

Seminarium będzie okazją do postawienia pytań i szukani odpowiedzi dotyczących nieświadomej sfery życia pacjenta, jaką jest szeroko rozumiana duchowość, używana czasami przez pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości, do kształtowania patologicznych form zaangażowania religijnego.

Pozwoli to na podjęcie refleksji na temat granic i wzajemnego wpływu pomiędzy tym, co duchowe, przynależne do praktyk religijnych (spowiedź, kierownictwo duchowe), a tym, co jest domeną procesu psychoterapeutycznego.