Ojciec Roman Bielecki weźmie udział w dyskusji z imamem Youssefem Chadidem.

Dyskusja odbędzie się we wtorek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach debaty „Równość vs. różnorodność”. Poznańska uczelnia organizuje ją z okazji obchodzonego 21 marca Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową.

Ojciec Roman Bielecki i imam Youssef Chadid, przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP i dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, wezmą udział w panelu „Równość bez względu na religię i pochodzenie”.

Debata „Równość vs. różnorodność” odbędzie się w godzinach 11:30-13:00.