We Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.

Prowadzone przez ojców dominikanów we Wrocławiu Duszpasterstwo Akademickie „Dominik” organizuje Akademicką Procesję Bożego Ciała 15 czerwca – w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Rozpocznie się ona po zakończeniu akademickiej mszy świętej o godzinie 20 w kościele św. Wojciecha. Uczestnicy procesji przejdą w kierunku parku Słowackiego, przez ul. Purkyniego i św. Katarzyny z powrotem do kościoła dominikanów.

W Krakowie natomiast Akademicka Procesja Bożego Ciała odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca. Wyruszy ona po mszy świętej o godzinie 20 z bazyliki ojców dominikanów i przejdzie Plantami do kościoła św. Idziego.

W Poznaniu Akademicka Procesja Eucharystyczna odbędzie się 18 czerwca. Organizują ją wspólnie Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie oraz inne poznańskie duszpasterstwa studentów. Procesja  wyruszy z kościoła dominikanów po mszy świętej o godzinie 19 i przejdzie przez centrum miasta do kościoła Najświętszego Zbawiciela.

W Szczecinie procesja wyruszy z kościoła przy placu Ofiar Katynia w niedzielę, 18 czerwca po Mszy św. o godz. 19.00.

fot. Dominik Fąferek / Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu