20 czerwca w klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.

To kolejny z serii Wykładów Otwartych, które organizuje Instytut Tomistyczny. W tym roku poświęcone są one kwestii zbawienia.

Najbliższy wykład, zatytułowany „Zadośćuczynienie (satisfactio). Podstawowa kategoria soteriologii św. Tomasza z Akwinu”, wygłosi o. dr Mateusz Przanowski OP – dyrektor Instytutu Tomistycznego, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletni wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Jest też stałym współpracownikiem miesięcznika „W drodze”, gdzie prowadzi rubrykę „Pytania w drodze”.

Wykład – we wtorek, 20 czerwca o godzinie 18 w Auli im. Jacka Woronieckiego służewskiego klasztoru. Wstęp wolny.

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się tradycyjnie w klasztorze Ojców Dominikanów na stołecznym Służewie. Ich współorganizatorem jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Więcej o tej inicjatywie na stronie internetowej Instytutu Tomistycznego