3 września w kościele św. Jacka na stołecznym Nowym Mieście.

O 11.30 przed obrazem Matki Bożej Czortkowskiej w kaplicy św. Dominika zostanie odmówiona „Litania Loretańska” za wypędzonych po wojnie oraz za zamordowanych mieszkańców Czortkowa na Ukrainie. Po nabożeństwie odprawiona zostanie msza święta.

Modlitwa za Czortkowiaków w pierwszą niedzielę września w kościele przy ulicy Freta ma długą tradycję. Przez wiele lat prowadził ją pochodzący z Czortkowa nestor polskich dominikanów, dziś 96-letni o. Reginald Wiśniowski.

76 lat temu zginęli z rąk NKWD

Czortków to miasteczko w obecnym obwodzie tarnopolskim. Na początku XVII wieku ówczesny właściciel miasta sprowadził tam dominikanów i ufundował im klasztor oraz kościół, w którym znajdował się cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej. W miejsce dawnej świątyni 100 lat temu wzniesiono neogotycki kościół pod wezwaniem św. Stanisława.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku funkcjonariusze radzieckiego NKWD wspomagani przez miejscowych komunistów zamordowali ośmiu czortkowskich dominikanach. Trzech zakonników i jeden świecki tercjarz zostało zabitych w klasztorze, który następnie podpalono. Czterech innych dominikanów zamordowano nad płynącą przez miasto rzeką Seret. Tam też zostali w pośpiechu pochowani przez parafian.

Po wojnie Czortków włączono do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a większość Polaków wysiedlono do Polski. Czortków opuścili też dominikanie, zabierając ze sobą obraz Matki Bożej Czortkowskiej. Po upadku komunizmu bracia powrócili do Czortkowa.

Czekają na beatyfikację

W 1991 roku – w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci dominikanów – odbył się pogrzeb ich ekshumowanych szczątków. Dziesięć lat później, w kościele św. Stanisława odsłonięto tablicę upamiętniającą pomordowanych dominikanów. W 2006 roku rozpoczął się zaś we Lwowie proces beatyfikacyjny ośmiu męczenników z Czortkowa.