W sobotę, 9 września, w lubelskiej Bazylice Ojców Dominikanów.

Najbliższa Debata Dwóch Ambon rozpocznie tegoroczny Tydzień Odpustowy, który lubelscy bracia organizują z okazji przypadającej 14 września uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego.

Temat debaty brzmi: „Krzyż u ewangelików i w tradycji wschodniej”. Dyskutować o tym będą:  ks. Michał Jabłoński – proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej z Warszawy i ks. Stefan Batruch – proboszcz parafii greckokatolickiej z Lublina.

Spotkanie poprowadzi dominikanin ojciec Tomasz Dostatni, prezes dominikańskiej Fundacji „Ponad Granicami”, która od kilkunastu lat organizuje cykl spotkań „Debata Dwóch Ambon”. Uczestniczą w nich katolicy, prawosławni, ewangelicy, a także Żydzi i muzułmanie.

Początek „Debaty Dwóch Ambon” – godzina 18.45.