Rekolekcje liturgiczne odbywają się już po raz dziesiąty.

Rekolekcje organizuje Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. W ciągu dekady ich nazwa stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Setkom uczestników kojarzy się z harmonijnym połączeniem pięknie celebrowanej liturgii z pogłębioną refleksją na jej temat.

Poprowadzi benedyktyn

Tegoroczne „Misterium fascinans” odbędzie się pod hasłem: „Duch liturgii”. Rozważania prowadzi benedyktyn Cassian Folsom, profesor rzymskiego Anselmianum.

Hasło obecnej edycji nawiązuje do tytułu znanej książki kard. Josepha Ratzingera – później papieża Benedykta XVI – który w trakcie swojego pontyfikatu ukazywał naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina.

„Wraz z naszym gościem specjalnym, ojcem Cassianem Folsomem, wieloletnim przeorem benedyktyńskiej wspólnoty w Nursji, będziemy szukać tego, co istotne dla właściwego rozumienia liturgii, tego, co odnosi się do sztuki celebracji (ars celebrandi) obu form rytu rzymskiego” – zapewniają organizatorzy.

Ojciec Folsom, który jest profesorem w Papieskim Instytucie Liturgicznym – rzymskim Anselmianum, będzie wprowadzał uczestników rekolekcji w tajemnice celebrowanych misteriów oraz pokazywał jak obie formy rzymskiego rytu uzupełniają się i przenikają.

Teologię przełożyć na obraz

„Równocześnie pod hasłem »Duch liturgii« kryje się pytanie o to, w jaki sposób żyć liturgią na co dzień, albo inaczej mówiąc, jak liturgia kształtuje duchowość chrześcijańską. Chcemy zatem pytać o to, jak liturgia kształtuje całość chrześcijańskiego życia; innymi słowy to, co możemy nazwać liturgiczną osobowością człowieka wierzącego: życie w obecności Słowa, przeniknięte duchem dziękczynienia i ofiary, w nieustannym uwielbieniu Boga” – piszą organizatorzy rekolekcji.

„Założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej” – dodają organizatorzy.

Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaproszono osoby związane z rekolekcjami w ciągu minionych dziesięciu lat: ks. Krzysztofa Porosłę, ks. Roberta Woźniaka, ks. Macieja Zacharę MIC, ks. Bogusława Miguta, ks. Dominika Ostrowskiego, o. Tomasza Grabowskiego OP i o. Dominika Jurczaka OP. Tegorocznym rekolekcjonistą będzie krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Nie zabraknie też Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, która będzie animowała śpiew chorału gregoriańskiego w czasie rekolekcji.

Rekolekcje „Mysterium fascinans” gromadzą co roku około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Podczas każdej z dotychczasowych edycji gościli wybitni teologowie i liturgiści – wśród nich: ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni. Zaproszenia przyjmowali także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert i wielu innych znakomitych mówców.