Od 5 września do 8 października w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Ekspozycja związana jest z 400. rocznicą śmierci żyjącej na przełomie XVI i XVII wieku tercjarki dominikańskiej. Składa się ona z obrazów, rycin, zdjęć, rzeźb i publikacji poświęconych św. Ricie. Pochodzą one z kolekcji Omara Zevallos Orrillo z Peru.

Wystawę „Święta Seraficka. Wybitne Życie – 400. rocznica Św. Róży z Limy” otworzyli wspólnie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz ambasador Peru w Polsce Alberto Salas Barahona. Będzie ją można zwiedzać od 5 września do 8 października.

Pierwsza Święta Ameryki

Święta Róża urodziła się w 1586 roku w Limie, pierwotnie „Mieście Królów”, na terenie Wicekrólestwa Peru będącego ówcześnie hiszpańską kolonią Habsburgów. Została kanonizowana w 1671 roku przez papieża Klemensa X – jako pierwsza Święta pochodząca z Ameryki.

Jest patronką Ameryki, Filipin i Indii Wschodnich. Kult Świętej Róży z Limy odegrał znaczącą rolę w hiszpańskim procesie kolonizacji oraz inspirował życie wielu ludzi na całym świecie.

Czterysta lat po śmieci, Święta Róża z Limy nadal postrzegana jest jako wzór pobożności i cnót. Jej postać stanowi przykład oddania i zaufania Panu Bogu, co stało się inspiracją dla wielu artystów na przestrzeni ostatnich czterech wieków.

fot. flickr.com / Lawrence Lew OP