Artykuły: Wydawnictwo W drodze

W gminach chrześcijańskich dość szybko pojawiło się pytanie, które pisma są natchnione. W apokryficznej Ewangelii Piotra opisano scenę wyjścia Chrystusa z grobu. Wydawałoby się: wspaniale, Chrystus triumfuje, cały świat to widzi. Ale Kościół powiedział: Nie, to nie jest tekst natchniony. Bo do wiary w zmartwychwstanie człowiek musi dojść sam na podstawie znaków – takich jak pusty grób.
Święci chrześcijańscy, w tym także ci najbardziej dyskretni i łagodni, to ludzie ogarnięci wielką pasją: płonie w nich nie tylko pragnienie Boga, ich serca porusza nie tylko piękno i cierpienie świata, ale wszyscy są gotowi przeżywać pasję Chrystusa.