Kategoria: 'Muzyka'

Ojcze i Ty, Synu, Najpiękniejszy Duchu Trójjedyna Miłości, Boże Wszechdobroci. Chwała Tobie i śpiewy, nasze uwielbienie po wszystkie wieki i czasy bez końca!