Nasi autorzy


autor

Brat
Maciej

autor
Ela Siodła

Ela
Siodła

autor

Lena
Wojdan

autor
Boska.tv


Boska.tv

autor
Marek Cul OP

Marek
Cul OP

autor
Milena Kukla

Milena
Kukla

autor
Pismo Teofil

Pismo
Teofil

autor
Jan Góra OP

Jan
Góra OP

autor
Tomasz Zalewski OP

Tomasz Zalewski OP

Urodzony w 1982 roku. Pracuje na Tajwanie.

Agnieszka Ostapczuk

Urodzona w 1985 roku. Psycholog rodzinny. Na co dzień żona Andrija i mama Marty. Animatorka we wspólnocie charyzmatycznej.
Ola Piotrowska

Ola Piotrowska

Przy serwisie dominikanie.pl opiekuje się profilem na portalu Pinterest

Rafał Wędzicki OP

Urodzony w 1986 roku. Student Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie.
Andrzej Morka OP

Andrzej Morka OP

Urodzony w 1969 roku. Bibliotekarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie, kronikarz klasztoru krakowskiego, duszpasterz akademicki.
Tomasz Gałuszka OP

Tomasz Gałuszka OP

Urodzony w 1978 roku. Historyk-mediewista, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Hubert Ossowski

Hubert Ossowski

Studiuje dziennikarstwo na UAM w Poznaniu. Współpracuje z redakcją serwisu Dominikanie.pl
Tomasz Biłka OP

Tomasz Biłka OP

Urodzony w 1983 roku. Duszpasterz młodzieży „Baszta” w klasztorze dominikanów w Jarosławiu. Pasjonat sztuki i poezji.
Robert Sokolowski

Robert Sokolowski

Urodzony w 1934 roku – jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich, profesor na The Catholic University of America w Waszyngtonie. Wybitny znawca chrześcijańskiej tradycji oraz uznany autorytet w dziedzinie fenomenologii. Twórca oryginalnej koncepcji teologii odsłonięcia.
Grzegorz Doniec OP

Grzegorz Doniec OP

Urodzony w 1981 roku. Mieszka w klasztorze w Krakowie, pracuje w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym.
Adam P. Błyszcz CR

Adam P. Błyszcz CR

Urodzony w 1968 roku. Zmartwychwstaniec, studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu.
Jacek Wojtysiak

Jacek Wojtysiak

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1997), a w 2010 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Karl Rahner SJ

Niemiecki jezuita (1904-1984). Jeden z największych teologów XX wieku, jego myśl wpłynęła znacząco na Sobór Watykański II. Pozostawił po sobie ponad cztery tysiące prac – wśród nich szesnastotomowe dzieło „Schriften zur Theologie”. Z którego pochodzą teksty opublikowane w niniejszej książce.
Tomasz Dekert

Tomasz Dekert

Urodzony w 1979 roku. Mąż, ojciec dwóch córek i dwóch synów. Jest doktorem religioznawstwa (UJ), wykładowcą w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Współpracuje również z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym
Łukasz Miśko OP

Łukasz Miśko OP

Urodzony w 1982 roku. Przełożony domu i parafii w Salt Lake City w USA oraz dyrektor Catholic Newman Center na Uniwersytecie Utah.

Ks. Wojciech Nowicki

Kapłan archidiecezji poznańskiej, dyrektor i redaktor naczelny Radia Emaus.
Stanisław Judycki

Stanisław Judycki

Profesor dr hab., w latach 1978 – 2002 pracownik, a pomiędzy rokiem 2002 a 2010 kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2010 roku kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów.
Józef Maria Bocheński OP

Józef Maria Bocheński OP

1902-1995. Dominikanin i filozof, rektor Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim w latach 1964-1966, publicysta, autor wielu książek.
Marian Grabowski

Marian Grabowski

Doktor habilitowany fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny fizyki, filozofii i teologii. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej, aksjologii nauki, etyce. Autor książek: Na obrzeżach Sacrum. Szkice o religii, nauce... (1995), Istotne i nieistotne w nauce (1998), Krajobraz winy (2001), Historia upadku (2006), Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce (2009), Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii (2013)
Cyprian Jan Wichrowicz OP

Cyprian Jan Wichrowicz OP

Ojciec Cyprian Jan Wichrowicz, syn Tomasza i Katarzyny, urodzony 23 XII 1931 roku w Skwarzawie Starej w województwie lwowskim, dominikanin, dr teologii moralnej KUL, przez 38 lat wykładowca tego przedmiotu w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Mieszka w Krakowie.

Frank Lemaître OP

Urodzony w 1967. Doktor teologii, dyrektor Wydziału ds. Jedności Chrześcijan przy episkopacie francuskim, konsultor Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, mieszka w Paryżu.
Józef Puciłowski OP

Józef Puciłowski OP

Urodzony w 1939 roku w rodzinie polsko-węgierskiej. Historyk Kościoła, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL. W 1981 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego. Mieszka w Krakowie.

Daniele Bean, Elizabeth Foss

Danielle Bean: Redaktor naczelna magazynu „Catholic Digest”. W CatholicTV prowadzi program dla kobiet. Autorka książek. Mieszka z mężem i ośmiorgiem dzieci w New Hampshire. Elizabeth Foss: Prowadzi w „Arlington Catholic Herald” popularną kolumnę poświęconą życiu rodzinnemu. Jej teksty pojawiają się m.in. na łamach „The Washington Post”. Napisała Real Learning. Z mężem i dziewięciorgiem dzieci mieszka w Virginii.
Abp Celestino Migliore

Abp Celestino Migliore

Urodony w 1952 roku. Włoski arcybiskup i dyplomata watykański, nuncjusz apostolski w Polsce
Eric Salobir OP

Eric Salobir OP

Francuski dominikanin, promotor środków społecznego przekazu w Zakonie Kaznodziejskim i konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.
Mateusz Stróżyński

Mateusz Stróżyński

Urodzony w 1979 roku, filozof i filolog klasyczny. Pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, gdzie zajmuje się zagadnieniami mistyki i ćwiczeń duchowych w filozofii antycznej. Interesuje się również związkami między duchowością i psychoterapią w rozwoju człowieka. Mieszka w Poznaniu.
Jakub Gałęziowski

Jakub Gałęziowski

Redaktor w serwisie Dominikanie.pl. Mąż Marii i ojciec Józefa. Miłośnik Bliskiego Wschodu.
Michał Chaberek OP

Michał Chaberek OP

urodzony w 1980 roku. Jest doktorem teologii fundamentalnej oraz autorem książki "Kościół a ewolucja". Zajmuje się popularyzacją teorii inteligentnego projektu, odnową katolickiej nauki o stworzeniu, a także historią teologii i nauczaniem św. Tomasza z Akwinu
Gilles Emery OP

Gilles Emery OP

Urodzony w 1962 roku, jeden z najwybitniejszych znawców teologii św. Tomasza z Akwinu. Od 1997 roku profesor na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Autor licznych artykułów i książek tłumaczonych na wiele języków.
Rafał Szymko OP

Rafał Szymko OP

Urodzony w 1990 roku. Student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie.

S. Zdzisława Szymczyńska OP

Mniszka Zakonu Kaznodziejskiego. Podprzeorysza klasztoru w Świętej Annie.

Brat Maciej

Członek Ekumenicznej Wspólnoty z Taizé.

Łukasz Zimnoch

ur. 1972, doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki

Mirosław Orzechowski

Kierownik Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Jakub Bednarz

Jakub Bednarz

Urodzony w 1995 roku. Student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz École des Arts Décoratifs w Paryżu.

Małgorzata Mazur

Przełożona Rady Prowincji Fraterni Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce.

Agnieszka Dubiel

Wieloletnia uczestniczka Spotkań w Hermanicach. Wychowanka o. Jana Góry OP. Żona i matka 5 dzieci.
Paweł Koniarek OP

Paweł Koniarek OP

Urodzony w 1985 roku w Bytomiu. Duszpasterz młodzieży szkół średnich „Szopka” w klasztorze dominikanów w Rzeszowie.

Marzena Burczycka-Woźniak

Znana gdyńska dziennikarka i pisarka. Laureatka prestiżowych nagród: „Media książce” za publikację „Reportażu stamtąd nie będzie”, wydaną przez Wydawnictwo „W drodze” oraz Nagrody im. Stefana Żeromskiego przyznanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za książkę „Prawda i prawo”.
Stanisław Tasiemski OP

Stanisław Tasiemski OP

Urodzony w 1951 roku w Poznaniu. Watykanista, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Mieszka w Warszawie.
s. Małgorzata Chmielewska

s. Małgorzata Chmielewska

Urodzona w 1951 roku. Siostra zakonna, założycielka i przełożona Wspólnoty Chleb Życia w Polsce, która prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.
Benedykt Malewski OP

Benedykt Malewski OP

Urodzony w 1983 roku w Białymstoku. Jest duszpasterzem Duszpasterstwa Młodzieży "Rejs", katechetą oraz prowincjalnym promotorem duszpasterstw młodzieżowych.

ks. Krzysztof Porosło

Prezbiter archidiecezji krakowskiej, święcenia otrzymał w 2013. Studiuje teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Współpracuje z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny.
Jarosław Krawiec OP

Jarosław Krawiec OP

Urodzony w 1978 roku. Dyrektor Sekretariatu Misyjnego w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, sekretarz Komisji ds. Statutów Wikariatu Ukrainy. Mieszka w klasztorze w Warszawie przy ulicy Freta.
Monika Juchniewicz

Monika Juchniewicz

urodzona w 1986 roku. Doktorantka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Paweł Trzopek OP

Paweł Trzopek OP

urodzony w 1972 roku.Biblista, dyrektor biblioteki École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Jest redaktorem naukowym miesięcznika „Biblia krok po kroku”.

ks. Adam Kubiś

kapłan diecezji rzeszowskiej, studiował we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. 

Tomasz Zamorski OP

Tomasz Zamorski OP

Urodził się w 1970 roku w Tarnobrzegu. Był duszpasterzem młodzieży w Krakowie, przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie i kapelanem Mniszek w Radoniach. Obecnie jest wykładowcą Kolegium, moderatorem Warsztatów Kaznodziejskich oraz kaznodzieją Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego.
Marcelina Metera

Marcelina Metera

Żona, matka czworga dzieci, familiolog, po godzinach tłumaczy i redaguje, a po kolejnych godzinach działa społecznie (Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży).
Ela Siodła

Ela Siodła

Urodzona w 1987 roku w Poznaniu. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym. Współpracuje ze Studio.dominikanie.pl, a przy poznańskim klasztorze opiekuje się Jubilatem+Miejscem spotkań.

Rachel Macy Stafford

Pedagog i autorka popularnego bloga odwiedzanego przez milion czytelników w ciągu miesiąca. Mieszka z mężem i dwiema córkami w Alabamie.
Tomasz Mika OP

Tomasz Mika OP

Urodzony w 1977 roku. Pracuje w Witebsku na Białorusi. Duszpasterz akademicki i opiekun katechumenatu.
s. Maria Hanna OP

s. Maria Hanna OP

Siostra dominikanka pracująca w Mosulu.
Robert Plich OP

Robert Plich OP

urodzony w 1966 roku. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, dr teologii Lateranum, wykładowca Kolegium FilozoficznoTeologicznego Dominikanów, mieszka w Krakowie.
Grzegorz Dąbkowicz OP

Grzegorz Dąbkowicz OP

Urodzony w 1985 roku. Duszpasterz akademicki w Poznaniu. Prowadzi bloga o tym, co mu się podoba: calothropos.tumblr.com
Tomasz Samulnik OP

Tomasz Samulnik OP

Urodzony w 1981 roku. Penitencjarz bazyliki Świętej Trójcy w Krakowie, duszpasterz grupy „Łanowa”.

Tim i Sue Muldoon

Tim Muldoon: teolog, Nauczyciel akademicki w Mount Aloysious Collage, a obecnie w Collage of Arts and ASciences w Boston College. Sue Muldoon: terapeutka i katechetka. Pracowała w poradnictwie SAint Vincent College i Saint Francis University. Sue i Tom mają troje dzieci.
Andrzej Wiśniewski

Andrzej Wiśniewski

Doktor filozofii. Superwizor treningu psychologicznego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od 2012 jest przewodniczącym Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.
Emil Smolana OP

Emil Smolana OP

Urodzony w 1975 roku. Prowincjonalny koordynator Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach w Warszawie, duszpasterz duszpasterstwa młodzieży „Rejs”. Mieszka w klasztorze na stołecznym Służewie.
Dominikańskie Duszpasterstwa Młodzieży

Dominikańskie Duszpasterstwa Młodzieży

Należą do nich gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. Istnieją przy naszych klasztorach.
Mariusz Tabaczek OP

Mariusz Tabaczek OP

urodzony w 1980 roku. Wcześniej redaktor miesięcznika „W drodze”, obecnie na studiach doktoranckich w Berkeley w Stanach Zjednoczonych.
kard. Dominik Duka OP

kard. Dominik Duka OP

Urodzony w 1943 roku. Od 2010 roku arcybiskup metropolita Pragi i prymas Czech, od 1212 – kardynał. W młodości wstąpił konspiracyjnie do Zakonu Dominikanów, którego działalność w komunistycznej Czechosłowacji była zakazana. Za „nielegalną” działalność duszpasterską spędził półtora roku w więzieniu.

Ks. Piotr Studnicki

Urodzony w 1981 roku. Kapłan archidiecezji krakowskiej, rzecznik kurii metropolitalnej w Krakowie.
Aleksandra Adamczuk

Aleksandra Adamczuk

Absolwentka ASP w Łodzi w pracowni Projektowania Kostiumu Teatralnego. Należy do Grupy Twórców Chrześcijańskich VeraIcon.
Marek Krysztopik OP

Marek Krysztopik OP

Urodzony w 1971 roku. Przed wstąpieniem do Zakonu Kaznodziejskiego ukończył filologię polską. Obecnie mieszka w klasztorze w Łodzi. Prezes Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.
Jacek Skupień OP

Jacek Skupień OP

Urodzony w 1973 roku. Przez dwie kadencje pełnił urząd przeora w Jarosławiu. Znany i lubiany duszpasterz dzieci. Obecnie przełożony domu i proboszcz parafii w Ustroniu-Hermanicach.
Tomasz Pawłowski OP

Tomasz Pawłowski OP

1927-2016. Legendarny duszpasterz akademicki. Założyciel duszpasterstw w Krakowie – „Beczka” i Rzeszowie – Szopka”. Był też duszpasterzem akademickim w Poznaniu.
Timothy Radcliffe OP

Timothy Radcliffe OP

Angielski dominikanin, generał Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1992-2001.
Magdalena Rychlak

Magdalena Rychlak

urodzona w 1980 roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, polonistka w jednym z krakowskich liceów. Szczęśliwa żona i matka. Śpiewa w zespole muzyki dawnej i liturgicznej Perfugium.
Gaweł Włodarczyk OP

Gaweł Włodarczyk OP

Urodzony w 1988 roku. Studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie.
Maciej Kaziński

Maciej Kaziński

Dyrektor artystyczny festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu. Wcześniej ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku i kształcił się na specjalistycznych kursach muzyki dawnej.

Bernard Sesboüé SJ

Urodzony w 1929 roku. Francuski jezuita, jeden z największych teologów naszych czasów. Wykłada teologię w Centrum Studiów i Badań Towarzystwa Jezusowego w Sevres w Paryżu. Pełnił funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od lat angażuje się w działalność ekumeniczną. Duszpastersko związany ze wspólnotą osób, które doświadczyły śmierci własnego dziecka.
ks. Jan Twardowski

ks. Jan Twardowski

1915-2006. Kapłan i poeta, jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej liryki religijnej. W czasie wojny był członkiem Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Przez wiele lat był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie. Wydał ponad 20 książek poetyckich.

Jerzy Grzybowski

Urodzony w 1950 roku. Doktor geografii, redaktor naczelny „Misjonarza”, współzałożyciel i główny odpowiedzialny za ruch rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie, żonaty, dwie córki, mieszka w Warszawie.
Dominik Sala OP

Dominik Sala OP

Urodzony w 1983 roku. Brat student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów W Krakowie.
Marek Domeradzki OP

Marek Domeradzki OP

Urodzony w 1987 roku. W Zakonie Kaznodziejskim od roku 2006. Mieszka w Waszyngtonie.
Tomasz Wytrwał OP

Tomasz Wytrwał OP

Urodzony w 1969 roku. Przełożony domu w Sankt-Petersburgu, wykładowca prawa kanonicznego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.
Honoriusz Kowalczyk OP

Honoriusz Kowalczyk OP

Urodził się w 1935 roku. Większość zakonnego życia spędził w Poznaniu. Od 1974 roku był duszpasterzem akademickim przy tutejszym klasztorze. W stanie wojennym pomagał uwięzionym działaczom „Solidarności" i ich rodzinom, głosił patriotyczne kazania, inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zmarł 8 maja 1983 roku w wyniku ran odniesionych w wypadku samochodowym, którego okoliczności do dziś nie wyjaśniono.
Błażej Matusiak OP

Błażej Matusiak OP

Urodzony w 1970 roku. Pracuje w Pradze, gdzie jest wikariuszem w polskiej parafii.
Jacek Prusak SJ

Jacek Prusak SJ

Urodzony w 1971 roku. Jezuita, psycholog, psychoterapeuta, prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, redaktor „Tygodnika Powszechnego”.
Michał Paluch OP

Michał Paluch OP

Urodzony w 1967 roku. Regens Polskiej Prowincji Dominikanów. Wykładowca teologii dogmatycznej, w latach 2002–2010 dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, później rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie. Obecnie mieszka w Warszawie.
Tomasz Mochoń OP

Tomasz Mochoń OP

Urodzony w 1986 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Zakrystian mniejszy w klasztorze św. Jacka przy ulicy Freta w Warszawie.
Wojciech Ziółek SJ

Wojciech Ziółek SJ

Urodzony w 1963 roku. Jezuita, teolog biblijny, długoletni duszpasterz akademicki w Opolu i Krakowie, proboszcz we Wrocławiu, w latach 2008–2014 prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego; ostatnio wydał (wraz z Anną Sosnowską) Zioło-lecznictwo – czyli wywary na przywary.
Michał Mrozek OP

Michał Mrozek OP

Urodzony w 1975 roku. Wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Spowiada także dominikańskich nowicjuszy. Mieszka w klasztorze na warszawskim Służewie.
Wlodzimierz Zatorski OSB

Włodzimierz Zatorski OSB

Urodzony w 1953 roku. Benedyktyn, absolwent fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologii na PAT w Krakowie, dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”, mieszka w Tyńcu.
Tessa Capponi-Borawska

Tessa Capponi-Borawska

Pochodzi z Florencji. Od ponad 30 lat mieszka w Warszawie.
Tobiasz Cieślak OP

Tobiasz Cieślak OP

Urodzony w 1992 roku. Brat student w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie.

Karin Seethaler

Absolwentka pedagogiki specjalnej i teologii, współpracowała prawie pięć lat z Franzem Jalicsem SJ w domu rekolekcyjnym w Gries, od 1993 roku prowadzi kursy na temat rekolekcji kontemplatywnych. Obecnie pracuje też jako terapeutka kobiet na stanowiskach kierowniczych.
Mateusz Lipnicki OP

Mateusz Lipnicki OP

Urodzony w 1983 roku. Duszpasterz młodzieży w Sankt Petersburgu.
Mateusz Grzelczak OP

Mateusz Grzelczak OP

Urodzony w 1989 roku w Opocznie. Jest bratem studentem.
Liliana Sonik

Liliana Sonik

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielka Studenckiego Komitetu „Solidarności”. W stanie wojennym pomagała internowanym. Przez kilkanaście lat przebywała na emigracji we Francji, gdzie pracowała jako dziennikarka. Żona działacza opozycji antykomunistycznej – Bogusława Sonika.
Wacław Oszajca SJ

Wacław Oszajca SJ

Urodzony w 1947 roku. Kapłan Towarzystwa Jezusowego, teolog, dziennikarz, publicysta i poeta. Mieszka w Warszawie.
Jakub Bluj OP

Jakub Bluj OP

Urodzony w 1980 roku. Pracował jako duszpasterz we Wrocławiu, obecnie studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
Andrzej Szostek MIC

Andrzej Szostek MIC

Urodzony w 1945 roku w Grudziądzu. Marianin, profesor filozofii. W latach 1998-2008 pełnił funkcję rektora KUL, a obecnie kieruje tam katedrą etyki.

Arnold Pawlina OP

Urodzony w 1986 roku. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2005 roku. Doktorant na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim.
ks. Dariusz Larus

ks. Dariusz Larus

ur. 1972, teolog, psycholog i psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową (krótko- i długoterminową) oraz psychoterapię par małżeńskich. Jest ojcem duchownym w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie.
Grzegorz Mazur OP

Grzegorz Mazur OP

Urodzony w 1977 roku. Doktor teologii, wykładowca Kolegium, DSFiT i UPJPII, duszpasterz grupy dorosłych "Chrześcijanin w XXI wieku" oraz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji "Janki".
Michał Golubiewski OP

Michał Golubiewski OP

Urodzony w 1975 roku w Gdyni. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w roku 2001. W 2006 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W 2014 roku obronił doktorat na fakultecie teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. Obecnie mieszka w Poznaniu.
Tomasz Franc OP

Tomasz Franc OP

Urodzony w 1974 roku we Wrocławiu. Submagister braci studentów, psychoterapeuta. Mieszka w klasztorze w Krakowie.
Bartosz Wieczorek

Bartosz Wieczorek

Urodzony w 1972 r., absolwent filozofii i politologii UKSW, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Znaku”, „Przewodniku Katolickim”, „W drodze”, „Frondzie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Studia Bobolanum”. Mieszka w Warszawie.

Lena Wojdan

psycholog, absolwentka UW, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz w podejściu ISTDP (Krótkoterminowa Intensywna Psychoterapia Psychodynamiczna). Współpracuje z ośrodkiem „Odwaga” w Lublinie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Mieszka w Warszawie.
Roman Brandstaetter

Roman Brandstaetter

1906-1987, poeta, prozaik, dramaturg. Autor „Jezusa z Nazaretu”, „Kręgu biblijnego” i „Kręgu franciszkańskiego”, poematu „Pieśń o moim Chrystusie” oraz około 30 dramatów, m.in. „Powrotu syna marnotrawnego”, „Dnia Gniewu”, „Milczenia”.
Jacques Gauthier

Jacques Gauthier

Urodzony w 1951 roku. Poeta i pisarz kanadyjski, doktor teologii. Wykładowca na Uniwersytecie Świętego Pawła w Ottawie. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich. Autor książek m.in. o Teresie z Lisieux, Janie od Krzyża, Pawle z Tarsu.
Christian Flavigny

Christian Flavigny

Psychiatra dziecięcy i psychoanalityk, prowadzi Oddział Psychoanalizy dzieci i młodzieży w szpitalu Salpêtriere w Paryżu.
Instytut Tomistyczny

Instytut Tomistyczny

Powstał w 1958 roku z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się propagowaniem myśli sw. Tomasza z Akwinu. Jego siedziba mieści się [przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.
Piotr Krysztofiak OP

Piotr Krysztofiak OP

Urodzony w 1966 roku. Dominikanin, doktoryzował się z katolickiej nauki społecznej i teologii moralnej. Pracował jako duszpasterz w Czechach i w Norwegii. Mieszka w klasztorze w Łodzi.
Paweł Bębenek

Paweł Bębenek

urodzony w 1972 roku w Wadowicach. Kompozytor, dyrygent, śpiewak. Zajmuje się muzyczną tradycją kościoła, jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych.
Szymon Popławski OP

Szymon Popławski OP

Urodzony w 1984 roku. Doktorant na UPJPII, obecnie mieszka w łodzi gdzie zajmuje się duszpasterstwem akademickim.
Hieronim Kaczmarek OP

Hieronim Kaczmarek OP

Urodzony w 1961 roku w Poznaniu. W 2015 roku obronił doktorat z politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.. Obecnie mieszka w Pradze gdzie jest proboszczem polskiej parafii.
Wojciech Giertych OP

Wojciech Giertych OP

Urodzony w 1951 roku. Dominikanin, absolwent historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor teologii moralnej, teolog Domu Papieskiego. Jest m.in. autorem opublikowanej w 2008 roku książki zatytułowanej „Bóg źródłem prawa”, mieszka w Watykanie.
Andrij Ostapczuk

Andrij Ostapczuk

Urodzony w 1988 roku w Fastowie na Ukrainie. Inżynier budownictwa, obecnie pracuje jako piekarz-cukiernik. Mąż Agnieszki i ojciec Marty. Animator we wspólnocie charyzmatycznej. W wolnych chwilach gra na gitarze basowej, uwielbia gry planszowe.
Jacek Szymczak OP

Jacek Szymczak OP

Redaktor social media na portalu Dominikanie.pl
Antoni Marczewski OP

Antoni Marczewski OP

Urodzony w 1986 roku. Ukończył magisterskie studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz licencjackie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Interesował się ochroną środowiska naturalnego w ujęciu chrześcijańskim. Do Zakonu wstąpił w 2014 roku, 15 sierpnia 2015 złożył swoje pierwsze profesje. Zmarł tragicznie 11 lipca 2016 roku.
Nikodem Brzózy OP

Nikodem Brzózy OP

Urodzony w 1961 roku. Opiekun Wspólnoty Wiara i Światło, pomocnik duszpasterza Ruchu Lednickiego. Mieszka w Poznaniu.
Wojciech Prus OP

Wojciech Prus OP

Urodzony w 1964 roku w Poznaniu. Ceniony duszpasterz, niebanalny kaznodzieja, cierpliwy spowiednik. Były prezes Wydawnictwa W drodze, obecnie duszpasterz Ruchu Lednickiego. Wielbiciel Lecha Poznań, dobrej literatury i poezji - ostatnio szczególnie twórczości Zbigniewa Herberta. W wolnych chwilach uczy się rysunku i malarstwa, jeździ na nartach i rowerze, gra w tenisa.
Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu

Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu

Najstarsze duszpasterstwo akademickie w Polsce. da.poznan.dominikanie.pl
ks. Krzysztof Grzywocz

ks. Krzysztof Grzywocz

Urodzony w 1962 roku. Wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, penitencjarz katedralny, kierownik duchowy.
Gabriel Torretta OP

Gabriel Torretta OP

Wstąpił do Zakonu Kaznodziejów w 2008 roku. Wcześniej studiował literaturę japońską na Columbia University, obecnie mieszka w Dominican House of Studies w Waszyngtonie.
Dominika Frydrych

Dominika Frydrych

Urodzona w 1992 roku. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Krytyczka literacka, nałogowo czytelniczka, okazjonalnie blogerka (rzeczyniewidzialne.wordpress.com). Pracuje w Fundacji MALAK.
Boska.tv

Boska.tv

Telewizja internetowa Boska.tv
Michał Zioło OCSO

Michał Zioło OCSO

Urodzony w 1961 roku. W 1980 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów, gdzie siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Od 1995 roku w zakonie trapistów. Mieszka w opactwie Notre Dame d'Aiguebelle we Francji.
Beata Legutko

Beata Legutko

Z wykształcenia filozof, z zawodu redaktor, żona Pawła, mama Adasia, Hani i Tomka.
Jakub Gonciarz OP

Jakub Gonciarz OP

Urodzony w 1970 roku. Od 2010 roku pracuje we Lwowie, gdzie jest przełożonym klasztoru dominikanów. Duszpasterz.
Adam Wyszyński OP

Adam Wyszyński OP

Urodzony w 1982 roku. Doktorant UPJPII. Przy klasztorze w Łodzi zajmuje się katechumenatem oraz duszpasterstwem akademickim.
Piotr Geisler OP

Piotr Geisler OP

Urodzony w 1987 roku we Wrocławiu. Po święceniach pracował jako nauczyciel religii, duszpasterz młodzieży w Jarosławiu. Obecnie jest redaktorem naczelnym serwisu Dominikanie.pl
Marek Cul OP

Marek Cul OP

Urodzony w 1963 roku. Jest duszpasterzem Polaków w Galway
Marcin Lisak OP

Marcin Lisak OP

Urodzony w 1975 roku. Przez ostatnie lata pracował wśród Polaków w Irlandii, wykładał także w Rzymie. Mieszka na warszawskim Służewie.
Artur Hącia OP

Artur Hącia OP

Urodzony w 1975 roku. Doktor teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i lekarz w Klinice Psychiatrii. Mieszka w klasztorze w Lublinie.
Michał Adamski OP

Michał Adamski OP

Urodzony w 1977 roku. Przeor klasztoru św. Jacka w Warszawie.
Łukasz Wiśniewski OP

Łukasz Wiśniewski OP

Urodzony w 1984 roku w Pasłęku. Studiuje we Fryburgu oraz opiekuje się tamtejszym duszpasterstwem akademickim.
Norbert Kuczko OP

Norbert Kuczko OP

Urodzony w 1978 roku. Jest duszpasterzem akademickim na Freta w Warszawie.
Jarosław Kupczak OP

Jarosław Kupczak OP

Urodzony w 1964 roku. w Biłgoraju, profesor nauk teologicznych, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Jagienka Nowak

Jagienka Nowak

Żona Janka i mama póki co trójki dzieci. Kiedyś związana z duszpasterstwem "Przystań". Mieszka na wsi pod Krakowem. Każdego dnia zmaga się z życiem, dziećmi, sobą samą i uczeniem się Pana Boga. Uwielbia ogród, książki i robienie na drutach.
Julia Karlova OPs

Julia Karlova OPs

Tercjarka dominikańska. Mieszka w Jałcie.
Katarzyna Kolska

Katarzyna Kolska

dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „W drodze”, absolwentka filologii polskiej i teologii, przez 13 lat pracowała w poznańskim oddziale „Gazety Wyborczej”, autorka kilku książek, m.in. Modlitwa poranna i wieczorna (Olimp Media 2008) i Moje dziecko gdzieś na mnie czeka. Opowieści o adopcjach (Znak 2011). Jest mężatką, ma dwóch synów, mieszka w Poznaniu.
Mirosław Pilśniak OP

Mirosław Pilśniak OP

Urodzony w 1959 roku. Ukończył studia matematyczne w Poznaniu. Był duszpasterzem młodzieży szkół średnich i akademickim, przeorem i proboszczem. Wykłada teologię małżeństwa, od 1992 roku zaangażowany w ruch rekolekcyjny i formacyjny małżeństw "Spotkania małżeńskie".
Andrzej Kuśmierski OP

Andrzej Kuśmierski OP

Urodzony w 1966 roku. Koordynator obchodów jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego. Mieszka w Łodzi.
Bruno Cadoré OP

Bruno Cadoré OP

Urodzony w 1954 roku w Le Creusot we Francji. Od września 2010 roku jest generałem Zakonu Kaznodziejskiego.
Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP

Urodzony w 1978 roku. Prezes Wydawnictwa W drodze. Mieszka w klasztorze w Poznaniu.
Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP

Urodził się w 1980 roku w Bielsku-Białej, do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2002 roku. Prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, doktorant w Pontificium Institutum Liturgicum w Rzymie.
Łukasz Kubiak OP

Łukasz Kubiak OP

Urodzony w 1975 roku. Duszpasterz akademicki w warszawskim klasztorze dominikanów przy ulicy Freta, opiekun katechumenatu.
Milena Kukla

Milena Kukla

Milena Kukla, rocznik '89, absolwentka dziennikarstwa, aktualnie studentka teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Robert Głubisz OP

Robert Głubisz OP

Urodzony w 1974 roku. Przeor klasztoru na warszawskim Służewie. Prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej: Dominikańska 2. Współpracuje z BoskąTV.
Łukasz Filc OP

Łukasz Filc OP

Urodzony w 1982 roku. Duszpasterz akademicki w Rzeszowie. Pasjonat liturgii i duchowości chrześcijańskiego wschodu.
Aleteia.org

Aleteia.org

Międzynarodowy ruch katolicki, który promuje bogactwo wiary wśród szukających prawdy.
Krzysztof Popławski OP

Krzysztof Popławski OP

Urodzony w 1964 roku. Pracował jako misjonarz na Tajwanie. W latach 2006-2014 był Prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie jest socjuszem generała Zakonu Kaznodziejskiego ds. Europy Środkowej i Wschodniej.
Relevant Magazine

Relevant Magazine

Chrześcijański magazyn z USA o wierze, kulturze i świadomym życiu. Działa od 2002 roku. Oprócz formy internetowej ukazuje się również jako drukowany dwutygodnik. We współpracy z dominikanie.pl od 2015 roku. www.relevantmagazine.com
Maciej Chanaka OP

Maciej Chanaka OP

Urodzony w 1979 roku. Duszpasterz w Kielcach.
Michał Pac OP

Michał Pac OP

Urodzony w 1977 roku. Przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu.
Janusz Chwast OP

Janusz Chwast OP

urodzony w 1966 roku. Subprzeor klasztoru na warszawskim Służewie, magister prenowicjatu i spowiednik nowicjuszy. Jest też opiekunem grup charyzmatycznych przy służewskim klasztorze.
Ludwik Wiśniewski OP

Ludwik Wiśniewski OP

Urodzony w 1936 roku. W przeszłości duszpasterz akademicki w Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. W czasach PRL działacz opozycji antykomunistycznej. W latach 1990-1996 przebywał w Sankt Petersburgu, pomagając odbudowywać tamtejszy klasztor i kościół św. Katarzyny. Obecnie mieszka w klasztorze w Lublinie. Publicysta.
Anna Zajchowska

Anna Zajchowska

mediewistka, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW; autorka licznych publikacji poświęconych historii zakonu dominikańskiego i kaznodziejstwa
Mateusz Przanowski OP

Mateusz Przanowski OP

Urodzony w 1974 roku. Wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w klasztorze na warszawskim Służewie.
Tomasz Dostatni OP

Tomasz Dostatni OP

Urodzony w 1964 roku. W przeszłości dyrektor wydawnictwa „W drodze”. Obecnie prezes dominikańskiej Fundacji „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża w Lublinie. Znawca Kościoła w Czechach, publicysta.
Stach Nowak OP

Stach Nowak OP

Urodzony w 1983 roku. Był redaktorem naczelnym serwisu Dominikanie.pl w latach 2015-2016 oraz kierował zespołem budującym dominikańskie strony internetowe. Obecnie pracuje w Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.

Janusz Maria Andrzejewski OP

Urodzony w 1954 roku. Biblista, pracował m.in. w Rzymie i na Ukrainie. Obecnie mieszka w szczecińskim klasztorze.
bp Grzegorz Ryś

bp Grzegorz Ryś

Urodzony w 1964 w Krakowie. Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu historii Kościoła. Od 2011 roku jest biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.
Małgorzata Wałejko

Małgorzata Wałejko

urodzona w 1977 roku. Żona Bogusława, mama Antosia, Oli, Karolka i Gabrysia (w niebie). Świecka dominikanka, pedagog, teolog i publicystka. Wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje z miesięcznikiem „W drodze”, w oficynie „W drodze” ukazała się jej książka „Listy w butelce. 3 lata z 33”.
Tomasz Nowak OP

Tomasz Nowak OP

Urodzony w 1971 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rekolekcjonista, mieszka w klasztorze w Łodzi.
Roman Bielecki OP

Roman Bielecki OP

urodzony w 1977 roku w Rzeszowie. Jest absolwentem wydziału prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie. Od 2010 roku kieruje Miesięcznikiem "W drodze" jako redaktor naczelny.
Jan Andrzej Kłoczowski OP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Urodzony w 1937 roku. Jest profesorem, doktorem habilitowanym, historykiem sztuki, teologiem, filozofem, kaznodzieją i publicystą. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w Krakowie oraz duchowym opiekunem środowisk opozycyjnych.
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Pomaga wierzącym świadomie uczestniczyć w przeżywaniu pięknej liturgii Kościoła i zajmuje się jej badaniem. Prowadzi dwa portale: Liturgia.pl i Liturgia.dominikanie.pl.
Łukasz Popko OP

Łukasz Popko OP

Urodzony w 1978 roku. Biblista, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie. Mieszka w Jerozolimie, pracuje w École Biblique et Archéologique.
Maciej Biskup OP

Maciej Biskup OP

Urodzony w 1972 roku. Przez kilka lat towarzyszył braciom nowicjuszom i studentom w ich dominikańskiej formacji; później był redaktorem naczelnym Wydawnictwa W drodze. Znany jest ze swojego zaangażowania w dialog ekumeniczny, głównie z Kościołem Prawosławnym. Obecnie jest przeorem klasztoru w Szczecinie.
Pismo Teofil

Pismo Teofil

Teofil jest pismem redagowanym przez studiujących braci dominikanów.
Norbert Oczkowski OP

Norbert Oczkowski OP

Urodzony w 1978 roku. Duszpasterz młodzieży „Piętrobus” we wrocławskim klasztorze i promotor kultu bł. Czesława.
Fundacja MALAK

Fundacja MALAK

organizacja non-profit, której celem jest głoszenie Dobrej Nowiny. Organizuje rekolekcje, wieczory uwielbienia i inne projekty ewangelizacyjne. Prowadzi wydawnictwo i sklep, z których całkowity dochód przekazywany jest na działalność dobroczynną i ewangelizacyjną. Współpracuje z dominikanami.
Janusz Pyda OP

Janusz Pyda OP

Urodzony w 1980 roku, absolwent filozofii UJ i teologii PAT. Duszpasterz krakowskiej "Beczki".
Jacek Salij OP

Jacek Salij OP

Urodzony w 1942 roku. Jest profesorem zwyczajnym teologii, kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, konsultorem Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, członkiem polskiego PEN Clubu. Autor licznych publikacji z dziedziny teologii i duchowości. Laureat nagrody Feniks 2004.
Paweł Gużyński OP

Paweł Gużyński OP

urodzony w 1968 roku. Przeor klasztoru w Łodzi, rekolekcjonista. Współpracuje z Boska.tv. Zagorzały kibic Juventusu Turyn i reprezentacji Włoch.
Krzysztof Pałys OP

Krzysztof Pałys OP

Urodzony w 1979 roku w Sanoku. Ukończył resocjalizację i teologię. Duszpasterz powołań. Mieszka w klasztorze na warszawskim Służewie.
Paweł Kozacki OP

Paweł Kozacki OP

Urodzony w 1965 roku w Poznaniu, od lutego 2014 roku Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, publicysta, były redaktor naczelny dominikańskiego miesięcznika "W drodze".
Tomasz Gaj OP

Tomasz Gaj OP

Urodzony w 1974 roku. przez wiele lat wychowawca młodych dominikanów, obecnie promotor formacji stałej, psycholog, psychoterapeuta, mieszka w klasztorze na Freta w Warszawie.
Paweł Krupa OP

Paweł Krupa OP

urodzony w 1965 roku. Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wybitny znawca i propagator myśli św. Tomasza z Akwinu.
Anna Sosnowska

Anna Sosnowska

Urodzona w 1979 roku. Ukończyła studia dziennikarsko-teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w kanale Religia.tv. Współautorka książki "Zioło-lecznictwo, czyli wywary na przywary". Współpracuje z miesięcznikiem „W drodze”.
Jolanta Brózda-Wiśniewska

Jolanta Brózda-Wiśniewska

Urodzona w 1974 roku. Dziennikarka, publicystka, krytyk muzyczny. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”, „W drodze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Ruchu Muzycznym” i „Canorze”. Mężatka, matka dwóch synów, mieszka w Anglii.
Jan Góra OP

Jan Góra OP

urodzony w 1948 roku. Wieloletni duszpasterz młodzieży i studentów w Poznaniu. Od 1997 roku organizował spotkania młodych na Polach Lednickich, twórca ośrodków w Hermanicach, na Jamnej i Lednicy. Autor wielu książek. Zmarł 21 grudnia 2015 roku.
Cyprian Klahs OP

Cyprian Klahs OP

Urodzony w 1969 roku. Przełożony domu św. Jana Pawła II na Wiktorówkach. Wcześniej redaktor naczelny wydawnictwa „W drodze” , przeor poznańskiego klasztoru oraz duszpasterz akademicki.
Marek Rojszyk OP

Marek Rojszyk OP

Redaktor serwisu Dominikanie.pl.
Duszpasterstwo Akademickie "Beczka"

Duszpasterstwo Akademickie "Beczka"

Działa przy klasztorze w Krakowie. Powstało w 1964 roku.
Maciej Zięba OP

Maciej Zięba OP

Urodzony w 1954 roku. Od 1973 roku związany z opozycją demokratyczną. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Solidarności Dolnośląskiej” oraz dziennikarz „Tygodnika Solidarność”. W latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.
Wojciech Jędrzejewski OP

Wojciech Jędrzejewski OP

Urodzony 1968 r. Pracuje jako rekolekcjonista w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim. Obecnie w Krakowie przygotowuje się do projektu Dominikańskiej Szkoły Kaznodziejstwa. Ostatnio wydał płytę ze swoimi pieśniami: Pijmy wino Twoich słów.
Wydawnictwo W drodze

Wydawnictwo W drodze

Wydawnictwo polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.
Dominik Jarczewski OP

Dominik Jarczewski OP

urodzony w 1986 roku. Mieszka i studiuje w Paryżu.
Miesięcznik W drodze

Miesięcznik W drodze

Dominikański miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu
Elżbieta Wiater

Elżbieta Wiater

Jest redaktorem w wydawnictwie Tyniec i dziennikarzem. Z wykształcenia historyk i teolog. Jest autorką książki "Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża"
Adam Szustak OP

Adam Szustak OP

urodzony w 1978 roku. W przeszłości duszpasterz „Beczki” w Krakowie. Obecnie wędrowny kaznodzieja. Swoje konferencje i rekolekcje głosi w kościołach i on-line – m.in. na autorskiej stronie LangustaNaPalmie.pl. Wydaje także książki i płyty z rekolekcjami.