Damian Mrugalski OP

Damian Mrugalski OP

Dominikanin, doktor teologii i nauk patrystycznych. Studiował pod kierunkiem prof. Manlio Simonettiego w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. Wcześniej ukończył również studia magisterskie z filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz studia licencjackie z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Wykładowca patrologii i filozofii starożytnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Wykładał również na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Wyższym Instytucie nauk religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. Autor monografii: „Logos: Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej”, „Il Dio trascendente nella filosofia alessandrina, giudaica e cristiana: Filone e Clemente” oraz „Zrodzeni do nadziei. Rekolekcje na Teraz”.