Wojciech Prus OP

Wojciech Prus OP

Dominikanin, rekolekcjonista, patrolog, duszpasterz wspólnoty Lednica 2000. Jako nastolatek należał do duszpasterstwa młodzieży przy poznańskim klasztorze, które wówczas prowadził ojciec Jan Góra OP. Studiował patrystykę w Instytucie Patrystycznym „Augustianum” przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Po powrocie do Polski był duszpasterzem akademickim DDA Beczka w Krakowie (1994-1998), a później ekonomem prowincji. W latach 2008-2016 był prezesem Wydawnictwa W drodze, a także subprzeorem poznańskiego klasztoru. Od stycznia 2016 r. posługuje jako duszpasterz wspólnoty Lednica2000. Cierpliwy spowiednik, niebanalny i ceniony kaznodzieja, znany z bajkowych kazań dla dzieci.