Piotr Oleś OP

Piotr Oleś OP

Dominikanin, urodzony w 1986 roku w Rybniku na Górnym Śląsku. Do Zakonu wstąpił w 2011 roku, święcenia prezbiteratu przyjął siedem lat później w maju 2018 roku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów. Studia z historii sztuki ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu późnobarokowej architektury na Dolnym Śląsku i w Czechach. W swoim pierwszym zawodzie pasjonuje się chrześcijańską architekturą sakralną, oraz ochroną zabytków, teologicznie interesuje go alegoria w pismach Ojców Kościoła. Duszpasterz akademicki w DA "Freta 10" w Warszawie.