Grzegorz Chrzanowski OP

Grzegorz Chrzanowski OP

Dominikanin, do zakonu wstąpił w 1985, święcenia kapłańskie przyjął w 1992. Przez rok pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Jarosławiu. Od 1993 w Krakowie - pomagał w duszpasterstwie młodzieży szkół średnich "Przystań", równocześnie kontynuując podyplomowe studia z filozofii. W latach 1997 - 2000 asystent w Katedrze Filozofii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2000 r. został skierowany do Poznania, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa "W drodze". W 2003 obronił doktorat z filozofii religii. Rok później został mianowany rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, a w 2006 r. regensem prowincji (odpowiedzialnym za wymiar intelektualny pracy braci). Wykłada na UPJPII w Krakowie i w Kolegium. Napisał książki: "Zbawienie poza Kościołem". "Filozofia pluralizmu Johna Hicka", "Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii", (red. wspólnie z J. Barcik). Publikował też w "Znaku", "W drodze", "Tygodniku Powszechnym", "Przeglądzie religioznawczym", "Charakterach".