Dawid Grześkowiak OP

Dawid Grześkowiak OP

Dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął w 2020 r. Pracuje jako duszpasterz Dominikańskiego Duszpasterstw Młodzieży SCHRON.