Roman Bielecki OP

Roman Bielecki OP

Dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz teologii Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów. Redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Współautor (razem z Katarzyną Kolską) książek „Smaki życia” i wywiadu rzeki z jedynym polskim trapistą Michałem Zioło „Po co światu mnich?”. Regularnie pielgrzymuje do Santiago de Compostela.