Maciej Biskup OP

Maciej Biskup OP

Dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Po studiach magisterskich w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów oraz redaktorem naczelnym oficyny „W drodze”. Wykładowca Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. Znany jest ze swojego zaangażowania w dialog ekumeniczny, głównie z Kościołem Prawosławnym, dialog z judaizmem i kwestie uchodźców. Od 2013 r. przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Dominika w Szczecinie. Publikował na łamach „W drodze”, „Więzi”, „Listu” i „Biblii”. Autor książek ("Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą", "Ocalić w sercu").