Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych

Chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem i w sposób dla Ciebie przejrzysty. Jeśli zgłosiłeś się poprzez formularz zgłoszeniowy na wydarzenie lub do projektu przez nas organizowanego, poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), powinniśmy Ci przekazać.

Administratorzy Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (o. Dominikanie), z siedzibą przy ul. Freta 10, w Warszawie (00-227).

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. zapisania Cię, organizacji, umożliwienia Ci uczestnictwa i kontaktu z Tobą w sprawie planowanych przez nas wydarzeń, spotkań, realizacji projektów, wolontariatu;
  2. współpracy związanej z naszą działalnością;
  3. kontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na kierowane do nas zapytania;
  4. działań promocyjnych i marketingowych związanych z naszą działalnością;
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów, o których mowa w pkt 1) do 4) powyżej, jest nam niezbędne do ich realizacji (art. 6 ust 1 pkt b) RODO).

Twoje dane będą przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 5) do 8) powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Zależy nam bowiem na dobrej komunikacji z Tobą, na propagowaniu naszej działalności, jak i rozwiązywaniu ewentualnych sporów z nią związanych.

Podczas organizacji wydarzeń czy spotkań może zdarzyć się, że będziemy przetwarzać np. Twój wizerunek, umieszczając zdjęcia na naszej stronie internetowej i naszych mediach społecznościowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu, pisząc do nas na adres e-mail: [email protected]

W niektórych przypadkach będziemy zbierać Twoją zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku (art. 6 ust 1 pkt a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a ona sama może być w dowolnym momencie cofnięta, pisząc do nas na adres e-mail: [email protected] .

Czas przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania i termin przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

Odbiorcy danych

Przekazujemy Twoje dane współpracownikom Fundacji takim jak firmy obsługujące płatności, biuro rachunkowe, podmioty obsługujące technicznie wysyłkę newsletterów itp. Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz je zgłosić do odpowiedniego organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Inne istotne informacje dotyczące ochrony prywatności

Podajesz nam swoje dane dobrowolnie przy czym musimy je zebrać w celach, o których mowa w pkt 1) do 4) powyżej. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych oznaczonych w naszych formularzach jako obowiązkowe, nie będziesz mógł zgłosić swojego uczestnictwa. Podanie nieoznaczonych danych jest dobrowolne.

Twoje dane nie będą profilowane i nie będzie wobec Ciebie wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym systemie.

Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: [email protected] .